Meestal besluiten veehouders deel te nemen aan bedrijfsbegeleiding, wanneer ze te maken hebben met een specifiek probleem rond vruchtbaarheid of uiergezondheid.
Beide aandoeningen zijn multifactorieel. Dit wil zeggen dat er meestal meer dan één oorzaak is. Deze problemen eisen dus een brede aanpak.
Bovendien wordt bij deelname aan bedrijfsbegeleiding, het probleem van dichtbij opgevolgd.

Maar ook veehouders die tevreden zijn met hun productieresultaten besluiten vaak om deel te nemen. Melkveehouders vandaag zijn echte professionals die kennis willen opdoen en toepassen. Bedrijfsbegeleiding is voor deze personen een middel om niet bedrijfsblind te worden. Resultaten kunnen immers steeds nog verbeterd worden en vaak blijft geld liggen op plaatsen waar men het niet verwacht.
Een objectieve veterinaire visie is dan nuttig.

Praktisch

Het eerste bezoek duurt 3 à 4 uur. Bij dit bezoek wordt een volledig beeld van uw bedrijf gemaakt (de stal, de beschikbare teeltoppervlakte, vaccinatiestrategie, voersysteem, melkinstallatie, heersende problemen, enz.).

U bepaalt welke richting u uit wilt met uw bedrijf op lange termijn (bv. groeien in aantal koeien, groeien in quotum, kostenverlaging) en op middellange termijn (bv. 10.000L per koe, minder uierontstekingen per jaar, kortere tussenkalftijd, minder gedwongen afvoer). Aan de hand hiervan stellen we dan streefdoelen op zoals bv. daling van het aantal uierontstekingen binnen het jaar tot 25%, vaarzen die op 23md afkalven bij 550kg.

De volgende bezoeken nemen 1 tot max. 3 uur in beslag, volgens de bedrijfsgrootte en het werk op dat moment. Deze bezoeken vinden plaats om de 4 à 6 weken. U stelt een lijst op van de te scannen dieren met vermelding van de eventuele dekdatum of afkalfdatum. Dieren die steeds onderzocht worden, zijn koeien die:

  • meer dan 30 dagen geleden geïnsemineerd zijn (drachtdiagnose).
  • meer dan 60 dagen geleden gekalfd hebben en die nog niet tochtig gezien zijn.
  • een onregelmatig bronstinterval vertonen.
  • vers gekalfd hebben, voor controle op pyometra en baarmoederontstekingen.

Daarna worden de zieke dieren onderzocht en behandeld, kalveren onthoornd, enz. Bij specifieke problemen op dat ogenblik (vers gekalfde koeien die te traag opstarten, te veel koeien met kalfziekte) worden er stalen verzameld. De testen worden, indien mogelijk, op het bedrijf zelf uitgevoerd, zodat er onmiddellijk een resultaat is.

Vóór elk bezoek worden de MPR-resultaten en MCC-resultaten bekeken. Gebruikers van het Uniform-Argos pakket kunnen een back-up doorsturen. Onze praktijk is uitgerust met Uniform-Argos software voor dierenartsen met tal van analysemogelijkheden. Minstens één maal per jaar worden alle belangrijke kengetallen voor uw bedrijf berekend.

Dit is het verloop van een normale bedrijfsbegeleiding. Indien gewenst, kan als alternatieve optie op slechts één bepaald probleem van uw bedrijf gefocust worden.

Tarieven

Previvet hanteert zeer transparante tarieven.

Er wordt een bezoek gerekend en het werk op het bedrijf wordt verrekend volgens uurtarief. Dit is exclusief medicatie. Indien alle dieren vaststaan, is het scannen zo gebeurd, zijn we vlug rond en kost het voor u minder.

Neem gerust contact op indien u meer informatie wenst.