Dierenartspraktijk gericht op de Vlaamse melkveehouder

De Vlaamse melkveehouderij verandert met een alsmaar toenemende snelheid.

De voordelen bij schaalvergroting, specialisatie en intensivering zijn groot, maar brengen ook specifieke problemen met zich mee.

Previvet speelt hierop in door u met de gepaste veterinaire kennis bij te staan met raad en daad.7 dagen op 7, 24 uur op 24

Previvet werkt onafhankelijk en kan daardoor objectief te werk gaan.